6

Voorbereidingsfase

vanaf 21 juni 2024

Met het vaststellen van het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan in de gemeenteraad van 29 mei 2024 is fase 4, de voorbereidingsfase, gestart.

In deze fase wordt er gewerkt aan het omgevingsplan. In deze fase zal het omgevingsplan “Herontwikkeling centrum Beinum”, na het officiële vooroverleg met de overlegpartners en instemming van het college van B&W, gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage worden gelegd. Na het afwegen en beantwoorden van de zienswijzen, wordt het omgevingsplan ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd. 

Ook vindt er in deze fase een marktconsultatie plaats, waarbij de gemeente, ondersteund door Arcadis, in gesprek met de markt de meest wenselijke tendermethode bepaalt.