3

Fase: Verdiepen

t/m 20 december 2022 om 10:00

Verder in gesprek over wensen en mogelijkheden. Schetsen van ideeën.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van vele groepsgesprekken, straatinterviews, ruim 200 ingevulde enquêtes en een wijkfestival in de wijk Beinum. De uitkomsten vormen samen de uitgangspunten voor het nieuwe centrum van Beinum. Deze nota van uitgangspunten is op 24 november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Nu kan de ontwerper hiermee aan de slag!