Stappen in het proces

In stap 1 van dit project halen we suggesties en ideeën van inwoners op. Het aandragen van suggesties en ideeën kan tot 20 oktober 2022

Daarna gaan we aan de slag met het selecteren van een stedenbouwkundige bureau. Er komt een uitvraag richting 3 geselecteerde stedenbouwkundige bureaus. Dit gebeurt rond 26 oktober 2022.

IN de week van 7 november 2022 maakt de projectontwikkelaar en een afvaardiging van de gemeente Deosburg de keuze voor een bureau. Informatie over dit bureau en de presentatie plaatsen we op dit platform. Afhankelijk van voor welk bureau is gekozen, zullen er al dan niet participatiestappen worden toegevoegd. Wanneer u kunt participeren leest u op dit platform. 

In maart 2023 wordt het voorontwerp stedenbouwkundig plan afgerond en zal er een besluit in het college volgen. 

In april 2023 ligt dit voor bij de gemeenteraad

In september 2023 verwachten we een realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar te kunnen sluiten.  

De 2e helft van 2023 wordt besteed aan de voorbereiding van het bestemmingsplan / omgevingsplan

In december 2023 wordt buurtparticipatie gewaardeerd rondom het voorontwerp stedenbouwkundigplan. Welke vorm dit krijgt, wordt in een later stadium duidelijk. 

In 2024 wordt een besluit van het college en de gemeenteraad op dit plan verwacht.