Documenten

Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten voor dit project:

2022:

De eerste uitingen over het nieuw te ontwikkelen plan: 

1.1 B&W advies woningbouwontwikkeling Beinum Noordwest.pdf

1.2 Brief omwonenden buurtje Wemmersweerd dd 4-10-2022.pdf

1.3 raadinformatienota woningbouwontwikkeling Beinum dd 4-10-2022.pdf


Op zoek naar het juiste plan:

uitvraag stedenbouwkundig plan Wemmersweerd onsdoesburg.pdf


Het project: 

2.1 B&W-besluit inzake installatie projectorganisatie d.d. 8 nov 2022.pdf

2.2 Projectplan woningbouw Beinum Noordwest (8-11-2022).pdf

2.3 intentieovereenkomst Wemmersweerd dd 21-11-2022.pdf

3.1 Offerte-opdracht opstellen stedenbouwkundig plan Wemmersweerd - 2022-11-24.pdf

89310-raadsadviesnota Verstedelijkingsstrategie (onderzoeksagenda gebiedsuitwerkingen.pdf


2023:

3.2 Raadsbrief inzake stand van zaken planvoorbereiding woningbouw Wemmersweerd-1.pdf

Verslag projectgroep overleg Wemmersweerd 17-03-2023.docx

Beelden Inventarisatie analye en ontwerpkeuzes 15 April Doesburg

Buurtje Wemmersweerd Raadspresentat

Buurtje Wemmersweerd - Opmerkingen en aantekeningen Doesburg

Verslag projectgroep overleg Wemmersweerd 16-06-2023.pdf

Buurtje Wemmersweerd 21 juni 2023 (002).docx


Hoe gaat de openbare ruimte er mogelijk uit zien:

inrichting openbare ruimte Wemmersweerd -sessie1.pdf

inrichting openbare ruimte Wemmersweerd-sessie2.pdf


Brief omwonenden buurtje Wemmersweerd 04102023.pdfBijeenkomst 4 november in Gasthuiskerk:

Poster duurzaamheidsmaatregelen.pdf

UJ483 Inloopbijeenkomst 4 november 2023.pdf


Informatie n.a.v. WOO-verzoek:

Besluit op Woo-verzoek en beantwoording vragen dd 7-12-2023.pdfbijlage bij brief 7 december 2024.pdf

Beantwoording aanvullende vragen St Behoud Open Landschap 18dec23.pdf

Bijlage bij beantwoording vragen WOO-verzoek van 18 dec23.pdf

20240128 -reactie St Open Landschap.pdfReactie op WOO-verzoek St Behoud Open Landschap dd 28-1-2024.pdf

Reactie op WOO-verzoek St Behoud Open Landschap dd 28-1-2024.pdf


Omgevingstafeloverleg:

Wemmersweerd omgevingstafeloverleg 30 nov 2023.pdf