Het project

De Oranjesingel is toe aan renovatie. Sinds de aanleg ervan in de jaren ’50 heeft er uitsluitend op reguliere basis noodzakelijk onderhoud aan deze weg plaatsgevonden, maar dit is niet langer houdbaar.

De weg inclusief zijn fundering wordt in het geheel vervangen, en dit wordt aangegrepen om het gemengde riool uit de jaren zestig te vervangen. Voor het regenwater komt een apart riool.  Het herordenen van de parkeerplaatsen (deze worden nu deels opgedrukt door de wortels van de platanen) vragen een herinrichting van het straatprofiel, waarbij tegelijk wordt gekeken naar versterking van het groen in de straat met het oog op klimaatverandering.

De omwonenden worden nadrukkelijk betrokken in de renovatie omdat deze mede gepaard gaat met een herinrichting van de weg. In 2023 en 2024 wordt het werk voorbereid, waarbij in het laatste kwartaal van 2024 – begin 2025 - wordt gestart met de uitvoering.