Het project

Op voormalige bedrijventerreinen aan de Koppelweg worden woningbouwplannen gerealiseerd. 

Plan De Sluyswachter (de bouw van 55 woningen) bevindt zich in een ver gevorderd stadium. Naar verwachting worden de laatste woningen in het 1e kwartaal van 2023 opgeleverd. 

Plan De Havenmeester start binnenkort (4de kwartaal van 2023), en zal - als alles volgens planning verloopt – vóór het einde van 2023 worden opgeleverd. Deze woningbouwplannen in combinatie met de ouderdom van de aangrenzende weg en het onder deze weg al even oude riool, waren al eerder (in 2020) aanleiding om kritisch te kijken naar de onderhoudsstaat van weg en riool. Woningbouw wordt gezien als hét moment om weg en riolering te vervangen. Ook omdat als gevolg van de woningen langs deze weg, de weg anders (lees: verkeersveiliger) moet worden ingericht. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan een (vrij liggend) voetpad, dat er nu niet ligt. 

Weg en riolering dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Uit onderzoek is gebleken dat er redenen zijn om zowel (delen van het) riool als de volledige weg te vervangen. In het meerjaren-investeringsprogramma voor riool- en wegverhardingen wordt geanticipeerd op de woningbouwplannen. Rekening wordt gehouden met een aanpak van weg en riool in 2024. Gebiedsontsluitingsweg van 50 naar nieuwe situatie Ontsluitingsweg 30km.